Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému vzdělávání dětí z jiných MŠ

Info o přijetí v dokumentech ke stažení - "důležité dokumenty" - "Rozhodnutí o přijetí - prázdniny 2019"
Při nástupu je potřeba 1. den docházky dítěte zajistit:
- zaplacení úplaty za srpen (490,- Kč)
- zaplacení stravného za počet přihlášených dnů (32,- Kč/den, v případě 7-letého dítěte 34,- Kč) a vyplnit přihlášku ke stravování
- tiskopis o vyzvedávání dětí (v případě jiné osoby než rodič)

Ke stažení:

projekt za zvýšení kvality výuky

Účastníme se projektu za zvýšení kvality výuky v Mateřské škole, Vrchlabí, Komenského 1248 spolufinancovaným Evropskou unií s cílem zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

úvod

Mateřská škola má tři třídy, provozní doba je od 6.30 do 16.00 hod.
Ve školním roce 2018 - 19 mateřskou školu navštěvuje 81 dětí.
V 1. třídě (Koťátka) jsou děti zpravidla 3 - 4 leté, ve 2. třídě (Broučci) a 3. třídě (Sluníčka) máme děti 4,5 - 6 leté a děti s odkladem školní docházky.

Jak probíhá organizace dne pro děti? Pro nás je dítě důležité jako osobnost. Zdůrazňujeme propojení tělesného, duševního i duchovního zdraví. Usilujeme o to, aby se zde dětem líbilo, aby byly spokojené děti i rodiče.

průběh dne

Od 6.30 hod. se děti scházejí a spontánně si hrají. Po hrách následuje chvilka soustředění a seznámení s programem dne. Rozcvičky jsou vedeny podle odborné literatury (sestavy podle lektorky H. Volfové), jednoduché prvky jogy, míčková automasáž. Výchovně vzdělávací proces probíhá v rámci režimu celého dne. Pevně stanovená je doba začátku stravování a pobytu venku.

Mezi 15.00 a 16.00 hod se děti scházejí v 1. třídě.

Dokumenty ke stažení naleznete na stránce Informace pro rodiče